PESEL для дитини

Posted by

Отримання номеру PESEL  часто стає доволі складним завданням для іноземця.
Коли йдеться про дитину – завдання ускладнюється в рази. Натомість дитині PESEL  буває потрібний у багатьох випадках (отримання рецепту на ліки, запис у дитячий садок, набір у літній табір тощо).

Часто рекомендують  замість номеру PESEL вписувати в документи нулі чи дев’ятки. Але ті, хто працюють з тими документами, далеко не завжди готові погодитися на  компроміс.

УВАГА! Суттєві зміни з 01.01.2018

А оскільки на Зміни у реєстрації проживання та в PESEL найближчим часом розраховувати нe доводиться, то корисним буде розібратися, як оформити PESEL  не лише для дорослих, й для маленьких членів своєї родини також.

Загалом алгоритм отримання PESEL’а для дорослих та дітей однаковий, різними можуть бути хіба що законодавчі норми. якими регламентується використання PESEL’а у кожному конкретному випадку.
А отже, батькам варто знати норми права, які треба буде вказати як підставу подання заяви на отримання PESEL’а.

Найпоширенішими “дитячими” правовими актами є наступні:

 • Коли PESEL потрібний у випадках, пов’язаних з навчанням (школа, дитячий садок, позашкільні шуртки та табори) –  USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.

  11. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, przekazywane przez dyrektora przedszkola lub szkoły, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 10, zawierają:
  1)  imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i nu- mer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

  =====

  Art. 20s. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, pub- licznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy,… zawiera:
         1)  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  =====

Art. 20e. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Art. 20u. 1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 20e ust. 1, zawiera:
          1)  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

=====

 Art. 92k. 1. Organizator wypoczynku (який триває понад 3 дні) zakłada dla uczestnika wypoczynku kartę kwalifikacyjną, z wyłączeniem wypoczynku.
2. Karta kwalifikacyjna zawiera:
         f) istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,


Art. 3a. 1. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez dziennego opiekuna przedstawia, wformie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące dane:
     1)  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;

Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków

Art. 33. 1. Zakład prowadzi:
1)  konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem PESEL;

У інших випадках, які не вкладаються у наведений  вище перелік, рекомендується питати назву нормативного акту (устави) та номер конкретної статті (артикул) у тієї посадової особи, яка вимагає PESEL дитини.
Ця устава й буде вказана вами як підстава при поданні заяви на видачу PESEL’а.

Загальна процедура звернення по PESEL для всіх іноземців описана в розділі PESEL

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s