Нове у працевлаштуванні іноземців у наступному році. Частина 1

Posted by

Про зміни у працевлаштуванні  іноземців, які набудуть чинності з 1 січня 2018 року, розмови точаться ще з весни: Зміни в дозволах на працю іноземців,  Зміни у працевлаштуванні іноземців (онов) , але зараз, після прийняття закону та з наближенням дати змін, варто детально розібратися у законодавчих новаціях.

Коли ми кажемо про поточні зміни в законодавстві, то йдеться, насамперед про Ustawu z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, останні зміни до якої були прийняті 20 липня і набувають чинності у більшості своїй з 1 січня 2018 року.

 Які ж ці зміни?

Для початку – вводиться додатковий пункт у перелік категорій, на які поширюється дія зазначеного закону:

3. Ustawa ma zastosowanie do:

2)  cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
hb) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu,o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1

А саме, закон додатково стосуватиметься людей, які:

 • мають робочу візу
  (варто звернути увагу, що саме цю категорію працівників стосується  очікувана зміна: збільшення дозволеного періоду праці з 6 до 9 місяців)

Art. 60.
1. Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się w celu:
5a) wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym

Тут варто пам’ятати, що п. 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, в якому йдеться про 6-ти місячну робочу візу на підставі освядчення, зберігається.
До нього додається п. 5а, який в свою чергу посилається на положення Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, зміст якого був дещо розширений

Art. 88.   Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:
2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem komandytowo-akcyjnej jako zudzieleniem mu prokury przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

Тобто, ті, хто має дозвіл не працю, працює у зареєстрованих юридичних осіб і перебуває в Польщі понад 6 місяців впродовж року з 1 січня 2018 року зможе працювати не 6, а 9 місяців на рік.

 • мають карту тимчасового побиту, видану для виконання сезонних робіт (стаття 185a)

У наведеній вище цитаті з закону йдеться про статтю 185а Закону про іноземців.
В свою чергу, ця стаття міститься в розділі 10а, який весь є новим в цьому законі і вводиться в дію змінами законодавства від 20 липня.
Отже, процитуємо весь розділ загалом з огляду не те, що статті 185 b-c є уточнюючими до статті 185а:

Rozdział 10a Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową
Art. 185a.
1. Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową udziela się cudzoziemcowi w przypadku, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, u podmiotu dotychczas powierzającego wykonywanie pracy lub u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, jeżeli cudzoziemiec spełnia łącznie następujące warunki:
1) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a, albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust.1 pkt1 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2)  posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne wokresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
3)  posiada źródło stabilnego iregularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania;
4)  posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)  ma zapewnione zakwaterowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na okres posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następującego w danym roku kalendarzowym.

3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, można także udzielić w przypadku, gdy okoliczności ubiegania się oto zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

4. W postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 183 stosuje się odpowiednio.

Art.185b. Zezwolenia, o którym mowa wart.185a ust.1, odmawia się cudzoziemcowi, gdy nie spełnia on wymogów udzielenia mu tego zezwolenia lub wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2–9.

Art. 185c. Zezwolenie, o którym mowa w art. 185a ust. 1, cofa się cudzoziemcowi, gdy ustał cel pobytu, ze względu na który zezwolenie zostało udzielone, lub cudzoziemiec przestał spełniać wymogi udzielenia mu tego zezwolenia albo wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 lub 4–8.

Стаття 185а посилається на art. 88p ust.1 pkt1 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, яку також цитуємо:

Art. 88.
1. Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:
1) wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • перебувають в Польщі по безвізу відповідно до вимог статті, які містяться в цитованому тексті на рядок вище (art. 88p ust. 1 pkt 1)

Отже, якщо коротко підсумувати всі вище описані зміни, то вони означають, що не відбувається автоматичного розширення дозволеного терміну роботи іноземців з 6 до 9 місяців, як це виглядало в анонсах.
Крім того, запроваджується окрема процедура видачі дозволів на сезонні роботи, які виконуються іноземцями. Ця процедура буде детально описана в частині 4 загальної серії публікацій “Нове у працевлаштуванні іноземців у наступному році”.

Для унормування  виконання робіт іноземцями впродовж  9 місяців на рік вводиться окрема категорія працівників, до якої також входять й сезонні.

І ще одна закономірність заслуговує на окрему увагу.
А саме – закріплення в законодавстві норм, які регламентують можливості працевлаштування в рамках безвізового режиму.
Раніше таких норм не було, адже безвізовий режим в рамках шенгенської угоди – явище нове.
Поширеним є переконання, що безвізовий режим застосовується виключно для туристичних цілей, поїздки з метою роботи є порушенням умов і можуть призвести до негативних наслідків.
Це вірно, але не для Польщі.
В польському законодавстві були передбачені можливості найму працівників із шенгенською візою. Потім ці вимоги за аналогією поширилися на безвіз.
Тепер польське законодавство працю в умовах безвізу регулює безпосередньо. А це, скоріше за все, означає, що відкату назад не буде, що легалізація трудових стосунків в рамках безвізу є усвідомленим кроком, а не тимчасовою помилкою перехідного періоду.

На цьому оптимістичному (або не дуже) моменті аналізу нововведень у законодавстві щодо працевлаштування варто зупинитися.

Далі буде.
Частину 2 з цієї серії ми почнемо з уточненого визначення нелагальної праці

====

Частина 2

Частина 3

Все про працевлаштування на нашому сайті

Advertisements

2 comments

 1. Доброго дня! Підскажіть будь-ласка,чи є справді такий закон згідно якого якщо працівник не набув статусу податкового резиденту,тобто не знаходився у країні 183 дні на рік, що роботодавець має заплатити за нього більший податок. Нам роботодавець сказав,що зараз затруднить згідно умови о джело,а з першого січня затруднить на основі умови злецення і зглосить наперід,що я є податковим резидентом,я відпрацюю у нього пів року і в податковій все вирівняється. Скажіть будь-ласка чи нас не хочуть обманути таким чином?

  Подобається

  1. Статус податкового резидента не виникає від терміну перебування в країні.
   Якщо ви працюєте в Польщі, то податки на ваш дохід нараховують в Польщі.
   Якщо ви берете в Україні довідку податкового резидента України, то маєте зобов’язання самостійно сплатити податки в Україні.
   Втім, якщо ваш роботодавець укладає умову о дзєло (яка передбачена для дуже вузького спектру робочих завдань), то він налаштований мінімізувати податки. Варто бути готовими, що він сплачує не все. А може бути й обман
   Тут у нас є стаття про податкового резидента.
   Можливо, буде вам корисною
   https://leewadia.wordpress.com/2018/11/14/%d1%85%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%96-%d1%87%d0%be%d0%bc%d1%83/

   Подобається

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s