Скільки коштів треба мати при перетині кордону?

Posted by

“Польські” групи у соцмережах завжди сповнені запитаннями “Скільки грошей треба мати при собі при перетині кордону?”.
Судячи з відповідей – навіть досвідчені подорожувальники користуються дуже суперечливими даними.
А отже – розбираємося, як має бути по правилах; де прикордонники праві; а де – навпаки, вам варто показувати їм роздруківку чи скан офіційного документу.

Основним документом, який визначає вимоги Польші до платоспроможності тих, хто в’їжджає в країну, визначені у Розпорядженні Міністра внутрішніх страв та адміністрації (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu)

Тут можна завантажити документ у зручному форматі для роздруку

Основні положення Розпорядження:

Зазвичай від подорожуючого вимагається наявність
300 злотих для подорожі, яка триватиме до 4-х днів
+75 злотих на кожний наступний день, понад 4-х.

Гроші можуть бути як у злотих, так і у валюті.

Є 4 винятки з цього правила, які трапляються, якщо подорожуючий
– приїздить до Польщі з метою участі у спеціальних молодіжних програмах, виступах, спортивних змаганнях;
має вже сплачені послуги перебування (готель, харчування тощо)
– має оплачену путівку до санаторію/бази відпочінку
– є учасником вакаційної програми, яка дозволяє мати підробіток (але він не має бути основною метою подорожі).
У таких випадках достатньо мати 20 злотих на кожний день перебування, але не менше, ніж 100 злотих (або відповідну суму у валюті).

Якщо людина приїхала на навчання, то їй потрібно мати принаймні 1086 злотих (або еквівалент у валюті). Ця сума вимагається на перші 2 місяці перебування.

Крім коштів на проживання, іноземець має мати й кошти на зворотній квиток (або сам квиток). Для українців ця сума становить 200 злотих.

Зазначені кошти не обов’язово везти у готівці.
Документами, які підтверджують платоспроможність можуть бути:
– дорожні чеки
– документ банку, який підтверджує кредитний ліміт у випадку  кредитної картки
– документ, який підтверджує наявність коштів на рахунках у  финансових установах в Польщі або країнах ЄС
– довідка про призначення стипенції
Всі ці документи мають бути видані не раніше, ніж за місяць до перетину кордону.

=======

Повний текст Розпорядження:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r.poz. 463 i 1004) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
     1) wysokość wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów:
              a) utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na tym terytorium,
              b) podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania,
              c) tranzytu przez to terytorium do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;
      2) dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem;
      3) dokumenty, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu cudzoziemca, jeżeli ze względu na cel lub czas trwania planowanego pobytu następuje zróżnicowanie wysokości środków.
§ 2.
1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej:
            1) 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni,
            2) 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
        1) jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,
        2) ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
        3) przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,
        4) jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita
Polska jest stroną – musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
3. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 1270 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
§ 3.
Cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub c, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:
1) 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
2) 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,
3) 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej
– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
§ 4.
1. Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1, są:
1) czek podróżny;
2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową;
3) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lubinstytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
2. Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c, może być także bilet powrotny uprawniający do podróży do tego państwa.
3. Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 3, może być także dokument potwierdzający przyznanie stypendium temu cudzoziemcowi.
4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem przekroczenia granicy.
§ 5.
Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemców, o których mowa w § 2 ust. 2, są:
1) dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;
2) dowód opłacenia kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;
3) skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;
4) wiza w celu udziału w programie pracy wakacyjnej zawierająca nazwę programu zamieszczoną w polu „Uwagi”.
§ 6.
Dokumentem, który może potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemca, o którym mowa w § 2 ust. 3, jest zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuowaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych, szkoleniu, prowadzeniu prac rozwojowych oraz o podjęciu lub kontynuowaniu nauki.
§ 7.
Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk
Advertisements

5 comments

  1. Ви задаєте питання під публікацією, в якій детально розписані всі законодавчі вимоги.
   У розпоряджені нема окремих вимог для робочих та шенгенських віз.

   Подобається

   1. Це не закон, а розпорядження.
    В розпорядження, як правило, правки (крім виправлення технічних помилок) не вносяться.
    У разі суттєвих змін одне розпорядження скасовується, інше приймається.
    В тексті є пряме посилання на базу даних законодавства, там можна побачити всю історію цього розпорядження.
    У березні 2016 року змінилася одна цифра – з 1086 у п.3 § 2 на 1270.
    Інших змін не було

    Подобається

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s