Спрощення умов, розширення можливостей та встановлення лімітів для працівників, необхідних польській економіці професій

Posted by

У добре знайомий багатьом мігрантам розлогий (278 сторінок) закон Про іноземців (Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) знову внесені чергові зміни.
Сталося це ще у травні, а увійдуть в дію нові положення з 1 січня 2019 року.

Спрямовані вони на спрощення легалізації праці для певних спеціальностей, яких потребує польська економіка.
Зосереджені ці зміни переважно у розділі “Дозвіл на тимчасовий побит та працю” (Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę), але зачіпають ще 2 категорії пошукачів дозволів на перебування,  і полягають у тому, що для працівників визначених спеціальностей роботодавець звільняється від проходження процедури, яка називається тест ринку праці/ opinia starosty, а також у кращих умовах зміни роботодавця (ст. 123, п. 3) і можливостях отримати дозвіл на постийне перебування (сталий побит) лише після 4-х років праці в статусі бажаного для економіки працівника (ст. 195, п. с)

Норма щодо вивчення ринку праці викладена в новому пункті статті 114 (п.1а):

Art.114

1a. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się także wówczas, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki, określonym w przepisach wydanych na podstawie ust.5, cudzoziemiec posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy w  tym zawodzie i spełnione są łącznie warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5

Ust. (пункт)  1 ст. 114, що згадується у процитованому тексті, перелічує вимоги, яким має відповідати іноземець, аби претендувати на “дозвіл на побит та працю” (карту із доступом до рінку праці).
І для бажаних для економіки професій у цьому переліку виключено п. 3, який як раз вимагає проводити оцінку ринку праці:

3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia
potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

А пункт (ust.) 5 цієї статті, яка згадується в тексті, формулюється так:

5. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, zawody pożądane dla polskiej gospodarki, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, w tym potrzebę zapewnienia efektywnego zatrudniania w zawodach, w których w skali całego kraju występują znaczące niedobory pracowników.

Але… Разом із спрощенням процедури легалізації, одночасно вводиться можливість встановлення лімітів на кількість виданих дозволів на побит та працю в залежності від потреб польської економіки:

Art. 114a.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, limit udzielanych w danym roku kalendarzowym, w okolicznościach, o których mowa w art. 114 i art. 126, zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, który może obejmować poszczególne województwa, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powie rzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa i
porządku publicznego oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich.
3. Minister właści wy do spraw wewnętrznych ogłasza osiągnięcie limitów, o których mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia.

Ця нова стаття закону також входить в дію з 1-го січня наступного року.
Разом з нею запроваджується й можливість встановлення лімітів для висококваліфікованих працівників та для ведення господарчої діяльності.

Спрощення легалізації для визначених професій також призводить до кращих умов зміни місця праці, якщо виникає така потреба:

Art. 123.

3. Przepisów art. 101 pkt 1 i 2 nie stosuje się do zezwolenia na pobyt czasowy i

pra cę udzielonego ze względu na cel, o którym mowa w art. 114 ust. 1a, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) okres pozostawania cudzoziemca bez pracy nie przekroczył 3 miesięcy w okresie ważności zezwolenia;
2) okres pozostawania cudzoziemca bez pracy wystąpił nie więcej niż 2 razy w okresie ważności zezwolenia;
3) cudzoziemiec wykaże, że dopełnił obowiązku zawiadomienia, o którym mowa w
art. 121, lub że zawiadomienie nie zostało doręczone wojewodzie z powodów niezależnych od cudzoziemca.

Тобто, йдеться про випадки, коли карта не анулюється у випадку утрати роботи. Для працівників бажаних для економіки професій термін пошуку нового роботодавця збільшено з 30 днів до 3-х місяців, дозволено не одну, а дві зміни місця праці, при тому іноземець має повідомляти воєвуду про втрату праці, але передбачено й гіпотетичні ситуації, коли іноземець не з власної вини не зміг повідомити вчасно.

Отже, маємо загальну картину змін.
Кого вона стосуватиметься? Хто ті представники “бажаних для польскої економіки професій”?
Попри те, що норми Закону про іноземців увійдуть в силу лише з нового року, перший (пробний?) список затребуваних професій вже оголошено Міністром і він увійшов в дію з 1 липня поточного року.
Як часто цей список буде коригуватися?
Закон не встановлює жодних вимог щодо терміну його дії. Практичного досвіду тут ще взагалі нема, доведеться вчергове вивчати дію законодавства на собі 😉
Поки що варто орієнтуватися на той список, що міститься у діючому документі.

Проте інше розпорядження (щодо встановленя лімітів дозволів)  відповідно закону, якщо й приймається, то діє лише 1 календарний рік.
Щоправда, це не перша така норма законодавства.
Подібні обмеження передбачені законом О promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy з 1 січня поточного року. Але цьогорічне розпорядження так й не з’явилося (це передбачено законом: міністр може його видати, але не зобов’язаний це робити).
Дуже незручним є те, що відповідно закону О promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ліміти встановлює міністр праці, а відповідно закону Про іноземців – міністр внутрішніх справ. Щоправда, якщо дійсно з нового року закон О promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  припинить своє існування, то далі вже суперечностей не буде – все зосереджуватиме Закон про іноземців,

Є ще одие важливий момент, на який варто звернути увагу насамкінець.
Рік тому польські політики вперше заговорили (й почали запроваджувати відповідні норми в законодавство) про такий механізм регулюваня трудової міграції, як встановлення щорічних лімітів на кількість дозволів на тимчасове перебування в Польщі.
До тих пір йшлося виключно про постійне зростання кількості виданих дозволів та велику потребу у ще більшій кількості робочих рук.
Тому наміри обмежити таким чином приток мігрантів є доволі несподіваним кроком урядовців.
Щоправда, на сьогодні цей механізм так і не був задіяний.
Втім, він доволі чітко і детально розписаний в законодавстві, є вельми гнучким (“еластичним”) і може почати діяти будь-якої миті.

=======

Аби оперативно отримувати повідомлення про нові публікації нашого сайту підписуйтеся на оновлення або читайте нас в Телеграм

Advertisements

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s