Як повідомити воєвуду про зміну адреси проживання в процесі розгляду справи по карті побиту

Posted by

Зразок заяви люб’язно надала юристка Halina Lewitcka‎, яка зазвичай складає дуже якісні документи і до якої ми радимо звертитися по консультацію у разі потреби.
Заява складена на прикладі Варшави, але легко адаптується під будь-яке воєвудство.

При заповненні вписати
Dotyczy – номер Вашої справи.
Pracownik prowadzący postempowanie – Ваш інспектор.

Текст заяви:

Warszawa, dnia ___.____.201_r.

_________________________________________
(imię i nazwisko)

_________________________________________
(data urodzenia)

_________________________________________
(paszport)

_________________________________________
(adres)

_________________________________________
(adres)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydzial Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5,
00-624 Warszawa

Pracownik prowadzący postempowanie: _________________________________
Dotyczy: _________________________________

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE ZMIANY MIEJSCA ZAMIESZKANIA ORAZ ADRESU KORESPONDENCJI

Zgodnie z art.41. Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ja, _______________________________________________, urodzony/-na ___.___.19__r., legitymujący/-ca się paszportem __________________, jako cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informuję, że z dniem ___.___.200__r., zmieniłem/-am miejsce zamieszkania w Polsce.
Adres dotychczasowego miejsca zamieszkania to:

…………………………………………………………………………………………………………………………
(Miejscowość, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania)
Adres obecnego miejsca zamieszkania to:
…………………………………………………………………………………………………………………………
(Miejscowość, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania)
Nr telefonu: ……………………………………

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność prawną wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88 poz.553 z późn. zmianami) w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą.
Zobowiązuję się w razie zmiany miejsca zamieszkania lub adresu korespondencyjnego do poinformowania Urzędu Wojewódzkiego o zmianie pod rygorem, iż kierowana korespondencja uważana będzie za skutecznie doręczoną.
Wszelką korespondencję urzędową proszę kierować na adres obecnego miejsca zamieszkania.

Z poważaniem,
________________________ ________________________

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s