Все про 14 та 30 днів на донесення документів від нового роботодавця

Posted by

Практично кожна людина, яка працює в Польщі,  яка захоче змінити роботу і яка запитає вголос  “як правильно це зробити?”, перше, що почує у відповідь – “ви маєте 14 днів на сповіщення воєвуди і загалом 30 днів на пошук нової роботи”.

По-перше, не 14, а 15. Дуже важко сказати, звідки взялася цифра 14, але саме вона циркулює у соцмережах.

По-друге. Так, впродовж 15 днів треба повідомити воєвуду.
Як це зробити ми писали тут.
Якщо натиснути це посилання, то в публікації можна знайти текст статті, який зобов’язує іноземця інформувати воєвуду.
І заразом дізнатися, що закон зобов’язує повідомляти, й обмежує допустимий термін повідомлення 15-ма днями, лише відносно невелику категорію працівників – тих, хто отримував дозвіл на проживання і дозвіл на працю по спеціальній, спрощеній процедурі “pobyt czasowy i pracę

Отже, вимоги, які в законі прописані безпосередньо:

1. Дозвіл на перебування  скасовується, якщо зникла підстава, на якій був наданий такий дозвіл  – це норма ст. 101 Закону про іноземців  (тобто – праця у  конкретного роботодавця, якщо подавалися документи за процедурою “zezwolenia na pobyt czasowy i pracę”)

2. Іноземець, який має “zezwolenia na pobyt czasowy i pracę у випадку втрати праці зобов’язаний повідомити про цей факт воєвуду впродовж 15 робочих днів від моменту розірвання трудової угоди – це норма ст. 121 Закону про іноземців

3. Воєвуда не скасовує zezwolenia na pobyt czasowy i pracę” впродовж 30 днів (при тому не вказано – робочих чи календарних, відтак – треба читати “календарних”), лише у тому випадку, якщо в термін 15 днів від втрати роботи іноземець його належним чином повідомив про це. Зробити таке повідомлення можна лише 1 раз за весь термін дії  “zezwolenia na pobyt czasowy i pracę” – це норма ст. 123 Закону про іноземців. 

Ці базові норми вартують того, аби їх зацитувати повністю:

Art. 101. Zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi, gdy:
1) ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia
na pobyt czasowy, lub
2) przestał on spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu, lub…

Art. 121.
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powiadamia pisemnie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

Art. 123.
1. Przepisu art. 101 pkt 1 i 2 nie stosuje się w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, wymienionego
w zezwoleniu:
1) jeżeli cudzoziemiec wykaże, że dopełnił obowiązku powiadomienia, o którym mowa w art. 121

Звідси випливає вимога впродовж цих самих 30 днів (поки дозвіл ще не скасований і перебування іноземця в Польщі є легальним)  скласти нову заяву на “zezwolenia na pobyt czasowy i pracę” від нового роботодавця (якщо людина хоче змінити роботу, як було зазначено на початку).
Іншої  статті закону, яка б прямо описувала дії іноземця із дозволом “на побит і працю” у разі втрати роботи, нема.
Очевидно, що обмеження “лише один раз повідомити про втрату роботи” не має особливого сенсу – якщо зі зміною роботодавця не вносяться зміни в децизію, а видається новий дозвіл (карта), то очевидно, що повідомити воєвуду більше одного разу в рамках дії однієї карти просто не вийде.
Хіба що таким чином унеможливлюється  ситуація, коли іноземець що два тижні змінює роботу, повідомляє про це воєвуду і безкінечно подовжує своє перебування на першій карті.

Отже, ми з’ясували алгоритм дій.
Але побіжно натрапили на один з міфів, який так само популярний, як і вимога “у 14 та 30 днів повідомити…”
Цей міф формулюється приблизно так: “якщо ви впродовж 30 днів подали заяву на нову карту, то попередня залишається діючою аж до момента видання нової”.
Насправді – це лише міф, жодним чином із законодавством не пов’язаний.
Адже в законі прямо сказано (процитована вище 123-я стаття): карта не анулюється впродовж 30 днів від моменту звільнення.
Все. Крапка.
Після 30 днів такий іноземець переходить у відомий багатьом стан “на печатці“. Стару карту має здати. Користуватися нею права не має.

Звісно, існує багато щасливчиків, які взагалі не повідомляли воєвуду / не дотримались термінів, і їм за це нічого не було – карту не анулювали, у розшук вони не потрапили, при виїзді депортацію не отримали тощо.
Дійсно, таке може бути.
Але наявність порушення це не відміняє. Інколи покарання настигає людину тоді, коли вона найменше на це очікує.

Втім, варто визнати, що передбачене законом покарання за те, що іноземець не інформував воєвуду про втрату підстави видання поточної карти, не є обов’язковим, може застосовуватися, а може й повезти (іноземцю може бути відмовлене у наданні наступного дозволу на перебування, якщо він поданий раніше 1 року від вичерпання терміну  попереднього дозволу, або у випадку коли по тому дозволу прийняте остаточне рішення):

Art. 100 Закону про іноземців
2. Cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 113, jeżeli
wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przed upływem 1 roku od upływu okresu ważności poprzedzającego go zezwolenia albo od dnia,
w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy stała się ostateczna.

Art. 113.

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.

Тобто, про ще написано у цих 2-х статтях?
Стаття 113 зобов’язує іноземців повідомляти воєвуду впродовж 15 робочих днів у всіх  випадках, коли втрачено підставу дозволу на перебування, якою б вона не була.
Стаття 100 дозволяє воєвуді відмовити у наступному дозволі, якщо іноземець не повідомив про зникнення підстави для перебування, продовжував користуватися картою і після завершення її дії або до її скасування, і впродовж року від цієї кінцевої дати знову просить дозволу на перебування.

Втім, ця стаття обумовлює дії воєвуди. Але не відміняє відповідальності іноземця за користування картою побиту, яка мала б бути скасована по його ж заяві.

Але повернемося до основної теми – в які терміни іноземець може подати нову заяву про дозвіл на перебування, якщо впродовж 15 днів повідомив воєвуду, як це передбачено в законі?
Із отриманням Україною безвізу, вимога 15 та 30 днів для повідомлення воєвуди втрачає свій первісний сенс.
Поки не було безвізу, працівник, який не повідомив воєвуду про втрату праці, на 15-й робочий день  від цього моменту  автоматично ставав нелегалом відповідно до вимог закону (навіть попри те, що канцелярія воєвуди фізично не встигала скасувати його/її дозвіл на перебування).
Зараз ситуація дещо інша.
Працівник й тепер зобов’язаний повідомити воєвуду у  15-денний термін. Це – пряма вимога закону.
А от встигнути подати на нову карту впродовж тих кільков днів, що залишилися, вже не так обов’язково. Людина ще 90 днів може легально перебувати в Польщі по безвізу, якщо має біометричний паспорт.
Працювати у ці дні можна буде лише після того, як вдасться отримати дозвіл на працю (oswiadczenie).
Але це зручно збільшує доступний період для пошуку роботи, отримання доволу на роботу та підготовки пакету документів для подання заяви на новий дозвіл на перебування.

Щоправда,  в ужондах й зараз подекуди вважають, що неподання пакету документів від нового роботодавця впродовж 30 днів однозначно робить людину нелегалом. Втім, така позиція доволі легко оскаржується у суді.

Вимога повідомляти про втрату роботи впродовж 15 робочих днів стосується також тих, хто має Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacjі (так звана “блакитна карта“), але в цьому випадку ще й береться до уваги термін, який іноземець працює у певного роботодавця. На пошук нової роботи такі іноземці мають загалом не місяць, а три. Є й ще деякі відмінності.

Ще однією категорією працівників, які зобов’язані повідомляти воєвуду про втрату праці, але мають розширені можливості у пошуку нової роботи є ті, хто виконує роботи, які мають високий запит польської економіки. Втім, такі працівники існують поки що лише в теорії, адже ані списків професій, ані лімітів по кількості робочих місць поки що не визначено.

Для тих, хто працює на підставі національної (“робочої“) візи, вимог повідомляти когось про зміну роботи немає. Невеличке виключення – oswiadczenie, коли працівник сам зацікавлений внести інформацію в реєстр, аби не відтягувати момент отримання нового дозволу. Жорстких зобов’язань та обмежень термінів тут нема.

Так само нема ніяких вимог по термінах повідомлення воєвуди /інспектора про втрату/ зміну роботи для тих, хто знаходиться “на печатці” (тобто, подав заяву на надання дозволу на перебування, але ще не отримав його).
В законі взагалі ніяк не передбачена ситуація, коли людина чекає на карту і змінює роботу. Це не є недороботкою законодавців.
Просто, відповідно до вимог законодавства, розгляд справи про надання дозволу на перебування не має тривати довше 2-х місяців. Очевидно, нема сенсу передбачати зміну роботи в 2-місячний період очікування децизії.
Те, що зараз існує практика подання документів від нового роботодавця – це лише спроба якось покращити становище іноземців, які змушені тривалий час очікувати рішення. Пакет документів, який потрібно подати в такому разі складається з: тесту ринку праці, нової форми від роботодавця (załącznik nr 1), нової умови (про працю/зліценя), довідки з ZUS та витягу з KRS/CEIDG.
При тому по аналогії із ст. 123 вважається, що змінити роботодавця можна лише один раз.

Вибір – коли і як повідомляти інспектора про зміну роботи та надавати новий пакет документів від нового роботодавця – залежить від самого іноземця, від тривлості розгляду його справи, від приблизних термінів очікування в конкретному воєвудстві, від готовності цього пакету документів і ще від кількох факторів.
Законного рішення тут не існує. Однозначно правильного – також.
Оцінка ризиків – особиста справа кожного іноземця.

А відтак, коли ви зустрічаєте безапеляційну пораду – “ви мусите за 30 днів принести документи від нового роботодавця” – не вірте.
Інколи у вас є значно більше 30 днів. Але бувають випадки,  коли у вас нема й 15-ти, якщо ваша децизія ось-ось буде надрукована

=======

Аби оперативно отримувати повідомлення про нові публікації нашого сайту підписуйтеся на оновлення або читайте нас в Телеграм

33 comments

 1. Доброго дня, зі статті я зрозумів, що роботодавця можно змінювати при очікуванні на децизію на карту побиту пару раз? Будь ласка, підтвердіть так чи ні?
  скільки разів можна змінювати роботодавця при очікуванні на децизію на карту побиту? бо один раз уже змінив…чи можна ще раз донести нові документи на третього роботодавця, поки немає рішення?
  Тому що мені ужонд відтягує справу уже кілька місяців, уже півроку…уже освядчення закінчилося, перший роботодавца не зміг зробити опінє старости, тому подав ВСІ документи через другого роботодавца (змінив звичайно роботу), і тепер проходить 5 місяців..закінчується освядченя і я не маю права працювати до децизіі, бо другий роботодавца не робить зезволеня, його księgowa цим не хоче займатися. Але маю нового третього роботодавца, який готовий чекати на мене і робити зезволеніе. Ужонд кожний місяць присилає, що “чекає на інформацію від стражі гранічної”, мені ніякі документи не треба доносити, тільки чекати – це слова інспектора. Не розумію,як діяти. Наперед дякую за відповідь.

  Подобається

  1. Відповідь на ваше питання є в статті:
   законом не регламентовано, скільки разів можна змінювати работу на печатці.
   З цієї простої причини, що зміна роботи в очікуванні карти не передбачена законом, тому що вся процедура отримання карти по закону має тривати не більше 2-х місяців.
   Але оскільки реальний термін очікування карти значно більший, то ужонди дозволяють принести новий пакет документів. Відповідно, скільки разів це можна робити – в законі не написано. На практиці – все залежить від інспектора, загальних правил немає

   Подобається

 2. Доброго дня. Підкажіть будь ласка, яка мінімальна заробітна плата повинна бути вказана в “умові о праце” (безстрокова – пропонують) для подання в ужонд на карту побиту при зміні працедавця? Рішення про видачу карти чекаю. Важливо, чи можна подавати “умову” на чверть чи півставки? Якщо можна підкажіть, з конкретним посиланням на урядові сайти, список документів для подачі в “ужонд” для зміни працедавця. Маю важкі переговори з новим роботодавцем. Дякую!

  Подобається

  1. Мінімальний дохід, який потрібний бути у працівника, якщо він самотній, має бути 701 злотий, або 528 на людину, якщо є родина.
   Але при тому зараз дійсно не дають карту, коли людина працює на пів або на чверть ставки

   Подобається

 3. А у мене наступна ситуація. Працював по освядченню по умові о праце з 04,02,2019 по 02,08,2019, вньосек на зезволєнє був поданий у травні і до цих пір немає. Потім я 26,07,2019 подався ще на карту побиту від цього ж працодавця, отримав штамп у паспорті, до 26,10 повинна бути децизія.

  Але, на превеликий жаль 30,09,2019 мене звільняють і я залишаюся на роздоріжжі – що мені робити?
  Повідомляти воєводу чи ні про втрату роботи?
  На іншу роботу влаштуватися не вдається – потрібно чекати коридор до 04,02,2020.
  Виходить так, що можна отримати карту, а працювати до лютого 2020 року не маю права.
  Порадьте, що можна зробити, чи дійсно потрібно чекати коридор?

  Подобається

  1. Коридор існує у випадку, коли ви працюєте по освядченю.
   Коли у вас є зезволеніє, то коридор чекати не потрібно. Але зезволеніє потрібно довго чекати.
   Децизії 26/10 скоріше за все не буде, ця дата була вказана суто формально. Карта робиться довше, ніж зезволеніє.
   Отже, якщо у вашому воєвудстві зезволеніє не виготовлене за 4+ місяці, то, очевидно, й децизія за 4 місяці теж не може бути видана.
   Єдиний реальний вихід у вашому випадку, якщо ви хочете працювати якгайшвидше – це знайти роботу у воєвудстві, в якому зезволеніє робиться швидко, дочекатися зезволенія та подати заяву на перенос справи по карті в нове воєвудство або ж отримати візу, а заяву на карту скасувати

   Подобається

   1. Дякую за відповідью

    Справа у тому, що зєзволєніє подавали ми з Вроцлава, де відомо дуже довго на всі документи чекають, а на карту я подався в Ополе, де печатку в паспорт отримав одразу після здачі документів. Є велика ймовірність, що в Ополе дадуть в строк децизію.

    Ще одне, після 10,12,2019 маю право подаватися на карту резидента (5 років перебування настане). Як з цим тепер поступити?

    Подобається

   2. Якщо ви подавали на карту в Ополе, мабуть у вас на це були підстави? Якщо це робота, то й зезволеніє там можуть зробити доволі швидко. Якщо проживання з родиною, то можна просто чекати на децизію.
    Але навіщо вам ця карта тимчасового побиту за таких обставин? Є сенс відкликати заяву.
    Знайдіть можливість швидко зробити зезволеніє та після 10/12 одразу подавайте на резидента.

    Подобається

  2. В Ополе я тільки у знайомого замельдувався, щоб подавати документи в Опольському воєводстві. А фактично у Вроцлаві проживаю з дівчиною, яка теж тут працює. Маю тут додатковий заробіток, хоч і неофіційний, тому хочемо залишитися у Вроцлаві. З тим зєзволєнієм то треба подумати, потрібно шукати роботу в опольському або вєлькопольському воєвудствах.

   Ще одне питання. А якщо я отримаю карту, то мушу одразу повідомити воєводу про втрату роботи чи як? Або як не буде децизії чи продовжена, то мій побут у Польщу буде легальний?

   Подобається

 4. У мене подібна ситуація. Хочу зміенити роботу. 01.03 19 подала внесек в ужонд на карту часового побиту від праці, 26 цього місяця їду подавати документи, 25 серпня закінчується освядчення. Підскажіть будь ласка чи можу змінити працедавця перед 26 липня, працюю з 13 лютого, тобто в кінці серпні закінчуються 180 днів чи реально отримати нове освядчення чи дадуть на залишок робочих днів. Якщо на залишок, то як далі працювати?

  Подобається

  1. На жаль, такий розклад фактично позбавляє вас можливості продовжувати працювати.
   Освядчення на місяць оформлюють, потрібно лише бажання роботодавця його зробити.
   Надалі потрібно зезволеня. А його потрібно заповляти дуже заздалегідь – його доволі довго чекати

   Подобається

  1. Всі наші консультації відбуваються у відкритому режимі через сайт.
   Якщо вам потрібні правники – у верхньому меню сайту вказані контакти тих, до кого б ми рекомендували звернутися (кнопка Рекомендуємо)

   Подобається

 5. Т.е я правильно понимаю?
  Я могу отказаться от подачи на зезволение , т, к деньги на него у меня уже сняли но ещё не подали?
  Оно мне не нужно?
  Карта побуту, та что 450зл.

  Подобається

  1. Если єто карта “pobyt i praca”, то зезволение к ней ненужно.
   Если же карта по учебе (не стационар вуза), воссоединению семьи и т.д. (та, за которую платится 340 зл), то к ней нужно получать разрешение на работу

   Подобається

 6. Умова о працє.составлена до 2021 года.
  Но она разве даёт разрешение работать легально?
  Не освядчення не зазволение у меня нет.
  Печать не проблема, они знают , что она есть у меня.

  Подобається

  1. Если у вас умова от того работодателя, от которого вьі подавали на карту, раньше работали по освядчению, оно закончилось, то вьі имеете право продолжать работать в ожидании картьі, потому что ваше зезволение будет “вшито” в карту.
   В других случаях, действительно, сама по себе умова о праце разрешение на работу не дает, нужно получить освядченя или зезволение.

   Подобається

 7. Добрый день.
  Имею такую ситуацию:
  Заехал по безвизу.
  Подался на карту побыта, уже сдал отпечатки.
  В момент подачи было ещё действующее освядчення. Сейчас срок действия закончился .И бухгалтерия фирмы говорит , что полугодовой срок действия освядчення окончился.Следующее освядчення только весной. Также говорят , что зазволение до праці , воевудское, уже сделать не успеется. Раньше выйдет карта побыту!
  Получаеться , что находится в Польше я имею право. А законно работать не могу!
  Какие есть варианты законно работать?
  Нужно ли мне делать воевудское зазволение или после получения карты побыта оно мне не нужно? Официально работать я смогу и без него?

  Подобається

  1. Якщо ви працюєте у того самого працедавці більше 3-х місяців, а на карту подавалися на підставі умови о праці, то ви маєте право продовжувати працювати весь час,поки не буде децизії.
   Щоправда, деякі роботодавці в такому випадку вимагають наявності в паспорті печатки про очікування карти, хоча ця вимога є надмірною.
   Головне – аби умова о праці, а не умова зліценя
   Детальніше https://leewadia.wordpress.com/2018/02/19/zezwolenia2018/

   Подобається

 8. Добрий день! Я так і не зрозуміла, як краще змінити роботу – під час очікування карти, чи краще дочекатися її видачі, а потім міняти роботу. (Знаходжусь в очікуванні карти від роботодавця, на грудень призначено здати відбитки, але наразі робота не влаштовує.) Порадьте будь ласка, як ліпше вдіяти в даній ситуації?

  Подобається

  1. Справа в тому, що тут нема однозначної відповіді.
   Можна лише врахувати переваги та недолікі й обрати той варіант, який вам більше підходить.
   Якщо ви вирішуєте дочекатися карти, апотім міняти роботу, то плюсом буде те, що у вас залишиться діюча карта і ви зможете вільно їздити через кордон. Мінусом буде те, що треба встигнути впродовж місяця й повідомити воєвуду про зміну роботи, й зібрати новий пакет документів, й вчасно його подати. До того ж – вам знову доведеться заплатити 440 злотих за нову карту.
   Якщо ж ви змінете роботу до того, як буде винесена децизія, то у вас не буде таких жорстких обмежень по часу донесеннянових документів, не треба вдруге сплачувати внесок, але час розгляду вашої справи подовжиться і ви будете довше обмежені у пересуванні.
   Як для вас краще – вирішувати вам

   Подобається

 9. http://sum.in.ua/p/1/723/2 Словник української мови: в 11 томах. — Том 1, 1970. — Стор. 723.

  ВОЄВО́ДА, и, чол.

  2. У буржуазній Польщі — голова воєводства. Воєвода дав наказ поліції стріляти в беззбройних людей (Історія української літератури, II, 1956, 624); Пани воєводи, пани міністри були, та загули (Степан Чорнобривець, Визволена земля, 1959, 171).

  Подобається

  1. Дякуємо, чудове посилання.
   Ми використовуємо написання “воєвУда” саме для того, аби підкреслити, що мова йле не про адміністративний поділ України 100-річної давнини, але про сучасну Польщу, про яку у рекомендованій вами статті нема ані слова

   Подобається

  1. Ви маєте право так вважати 😉
   Якщо у вас є посилання на джерело, як правильно кирилкою транслітерувати польські посади, аналогів яких нема в Україні, будемо вам гречно вдячні

   Подобається

   1. Думаю, що для цього не потрібно ніяке посилання на жодні джерела! Відколи це польське О (wojewOda) транслітерується на українську (чи кирилицю взагалі) як У (воєвУда)? Звідки це береться? Чи це аж така безграмотність українців? Як можна називати польську мережу продовольчих магазинів “Biedronka” – Бедренка, Бедрьонка, Бедрёнка, коли в назві як бик стирчить літера О!? Я вже мовчу про ужонди, вньоскі, джялальношчі і багато інших перлів, придуманих українцями від власної безграмотності!

    Подобається

   2. Наш сайт адресований українцям, які послуговуються саме такою лексикою.
    Шкода, що у вас нема зауважень по питаннях застосування польського законодавства та захисту прав наших співгромадян. Це значно важливіші для нас теми, ніж суто філологічні дискусії щодо правил транслітерації польских назв

    Подобається

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s