Правові підстави для навчання в Польщі дітей іноземців

Posted by

Ця публікація адресована тим, хто любить вивчати закони (нормативну базу) до того, як приймати якесь рішення.
І тим, хто хоче мати в руках переконливі правові аргументи для спілкування із посадовцями, на випадок, якщо стикнеться із ускладненнями.

Якшо ж ви потребуєте практичних порад щодо влаштування дитини у садок/школу, то вам допоможуть наші публікації за категоріями Среднее образование та Детские садики в Польше

Також, ми готуємо нові публікації з цієї тематики.

Але сьогодні – суто про законодавство.

Правові підстави організації дошкільного виховання та навчання  дітей іноземців та дітей громадян Польщі, які повертаються з закордону,  викладені у документі, який має назву Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

В свою чергу, це розпорядження прийняте на виконання ст.165 п. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Зміст п.16 ст. 165 варто процитувати повністю:

16.Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, uwzględniając odpowiednio warunki i tryb przyjmowania, o których mowa w rozdziale 6, a także uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez kandydata lub brak możliwości przedłożenia przez kandydata dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji;
2) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziału przygotowawczego, o
którym mowa w ust. 11, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów, w szczególności poprzez odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych oraz naukę języka polskiego;
3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, o których mowa w ust. 7, 9 i
10, a także sposób organizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o której mowa w ust. 15, z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla których organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia;
4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz przypadki, w
których stypendium może być obniżone lub zawieszone, biorąc pod uwagę wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k ustawy o systemie oświaty

Якщо коротко:
Міністр освіти приймає розпорядження, яке встановлює вимоги зарахування до дитячих садків та шкіл іноземців або ж польських громадян, які раніше навчалися в освітніх системах інших держав. Вимоги розповсюджуються на документи для вступу, підтвердження стану здоров’я, визначення класу/семестру для продовження навчання, знання мови тощо.
Розпорядження також визначає умови створення у навчальному закладі підготовчого відділу у разі потреби, організацію додаткових уроків польської мови або додаткових занять по окремим предметам для вирівнювання попередньої підготовки до навчальної програми польського освітнього закладу, викладання мови та культури країни походження учня, умови стипендіальної підтримки для тих, хто її потребує.

Цей пункт 16 ст. 165 містить посилання  на інші статті і навіть розділи закону (наприклад, 6-й розділ, який визначає загальні вимоги  зарахування дітей до навчальних закладів).
Тут ми наводимо лише базові норми, аби спростити завдання знайомства із польським законодавством для, так би мовити, щоденного застосування.
Тим, хто хоче розібратися глибше, радимо звертатися безпосередньо до тексту закону.

Отже, розпорядження, про яке вже було згадано вище, обумовлює всі ключові питання, що стосуються навчання іноземців, зокрема – громадян України, у системі польської дошкільної та шкільної освіти.
Відтак, воно вартує того,  аби батьки, які планують навчати дітей в Польщі, познайомилися із ним в деталях і використовували у спілкуванні із адміністрацією відповідного навчального закладу.

Розпорядження є відносно  коротким, всього 6 сторінок тексту.
У добре відформатованому, компактному, зручному для друку вигляді його можна знайти тут.

Там є важливі положення, які можуть стосуватися зарахування до школи саме вашої дитини.
Наприклад. якщо в учня нема документів, які підтверджують тривалість попереднього навчання, то зарахування до відповідноо класу відбувається на підставі співбесіди. Якщо дитина не володіє польською мовою на достатньому для співбесіди рівні – навчальний заклад зобов’язаний організувати співбесіду на рідній дитині мові.

Наостанок  звертаємо увагу!
В інтернеті можна знайти посилання на інші законодавчі акти, які унормовують питання вступу до навчальних закладів дітей іноземців – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  та rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
Закон про систему освіти після проведення реформи середньої освіти (ліквідацію гімназій) вже не є базовим у питанні, яке ми зараз розглядаємо, з закону прибрано багато статей, в тому числі ту, на якій грунтувалося попереднє розпорядження міністра. Відтак, воно було скасоване і актуальним є розпорядження від 23 серпня 2017 року.

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s