За що можуть покарати роботодавця

Posted by

Доволі часто доводиться зустрічати питання щодо того, як покарати непорядного роботодавця.

Наприклад, на несплачену зарплату. Або ж за недотримання умов безпеки праці. За примус виконувати додаткові роботи. За відрахування із зарплати оплати за zezwolenie…
В принципі, є багато ситуацій, в яких роботодавець неправий.

Тим, хто налаштований боротися за свої права та за свою гідність, пропонуємо для початку добре нам відомий закон Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
В ньому нам знадобиться стаття 120 та 121*

* – у переліку залишені лише типові випадки. Повний перелік підстав для накладання штрафів на роботодавців можна подивитися у відповідній статті у повному тексті закону.

Art.120.
1. Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30000 zł.

(Хто доручає іноземцю виконання нелегальної праці, карається штрафом від 1000 злотих до 30 000 злотих.)

3. Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3 000 zł do 30 000 zł.

(Хто, вводячи в оману іноземця, використовуючи помилку або службову залежність, чи  нездатність належним чином усвідомити дію, призводить іноземця до виконання незаконних робіт, карається штрафом від 3 000  до 30 000 злотих.

4. Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3 000 zł do 30000 zł.

(Хто вимагає від іноземця оплати за вжиття заходів для отримання дозволу на роботу чи іншого документа, що дає йому право на працю, карається штрафом від 3 000 до 30 000 злотих.

5. Kto za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza inną osobę do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3 000 zł do 30 000 zł.

(Хто шляхом введення в оману, використання помилки чи неможливості належним чином зрозуміти вчинені дії, примусить іншу особу доручити іноземцю виконання нелегальних робіт, карається штрафом від 3 000 до 30 000 злотих.

6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa wart. 88i, podlega karze grzywny nie niższej niż 100 zł (w terminie 7 dni pisemnie zawiadomić wojewodę)

Не повідомлення воєвуди впродовж 7 днів про те, що працівник не вийшов на роботу, що змінився фактичний роботодавець, що іноземець дочасно завершив працювати може призвести до штрафу 100 злотих

9. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88w ust. 1 lub 3, podlega karze grzywny od 200 zł do 2 000 zł.

Штраф від 200 до 2000 злотих може бути присуджений у випадку, коли працівнику на сезонних работах надано житло, але не укладена умова про надання житла / умова не перекладена зрозумілою мовою.

10. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z ust. 13, lub przekazuje nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlega karze grzywny.

На того, хто не виконає зобов’язання, зазначеного у ст. 88z п. 13, або надає неправдиві відомості про прийняття, відмову чи припинення роботи іноземцем на підставі oswiadczenia, накладається штраф (п. 13 стосується повідомлення про початок роботи іноземця або про те, що іноземець не з’явився на роботу)

11. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 90d ust. 1 lub 2, podlega karze grzywny od 200 zł do 2 000 zł. (zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej, przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały).

На того, хто не виконає зобов’язання, зазначеного у ст. 90d абзац 1 або 2, накладається штраф від 200 до 2 000 злотих. (укладення письмового договору з іноземцем, надання іноземцю  перекладеного договору на зрозумілу йому мову).

Art.121.
1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi agencję zatrudnienia, świadcząc usługi w zakresie:

Хто без обов’язкового включення в реєстр агенцій тимчасової праці здійснює відповідно діяльність

2) pracy tymczasowej lub pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, podlega karze grzywny od 3 000 do 100 000 zł.

надання тимчасової праці  або працевлаштування за кордоном у іноземних роботодавців, карається штрафом від 3 000 до 100 000 злотих.

Два пункти з вище зазначених прокоментуємо додатково.

6-й пункт вражає символічною сумою штрафу “від 100 злотих”, при тому, що інші покарання починаються з суми у 10, 20 та навіть 30 разів більше.
Втім, йдеться про дію, яка серед наших заробітчан не просто не вважається порушенням, мало хто з них знає, що роботодавець має повідомляти відділ праці не лише коли робота виконується на підставі oswiadczenia, а й zezwolenia також.

10-й пункт вражає ще більше. Про те, що роботодавець зобов’язаний повідомити відділ праці, про те, що щасливий отримувач піврічної візи не приїхав на роботу, трудові мігранти не просто знають. Вони на це дуже розраховують, коли “купують запрошення” й сподіваються, що oswiadczeniе скасує сам роботодавець, їм не доведеться цим займатися.
А насправді –  обов’язок є, але відповідальність за його невиконання  визначена нечітко. От і виходить, що доводиться поновлювати собі невідпрацьовані дні самостійно.

Звісно, вище перелічені не всі випадки, з яких роботодавець може дістати  покарання, адже це лише положення закону Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
А ще є Трудовий кодекс та інші дотичні закони.  Але про них –  згодом.

=======

Аби оперативно отримувати повідомлення про нові публікації нашого сайту підписуйтеся на оновлення або читайте нас в Телеграм

Вам сподобалася ця стаття? Клікніть, будь ласка, на блок реклами нижче. Це єдине джерело, яке дозволяє нам покривати витрати на підтримку сайту.

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s