Карта побиту. Яка різниця між проживанням з іноземцем та іншими обставинами

Posted by

Нещодавно отримали  чергове питання, яке дещо спантеличило.
Звучало воно так:

Підкажіть посилання на статтю про відмінності умов для карти по проживанню з чоловіком-іноземцем та по воз’єднанню родини.
Наче бачила на вашому сайті, але знайти не можу

Спантеличило тому, що нам теж здавалося, що така стаття у нас є, що вже давно всі питання по картам побиту розкладені по поличках й залишається лише відслідковувати оновлення та повідомляти про них.
Що варто лише добряче пошукати – й знайдеться.

Але – нічого подібного.
Тема отримання карт побиту всією родиною досі залишалася поза нашою увагою.
Хоча ми поступово до неї наближалися – Чому не варто зловживати дозволами на роботу для того, аби привезти в Польщу родину та Як взяти з собою школяра, коли батьки їдуть на роботу

Довіра відвідувачів сайту зобов’язує – довелося терміново заглибитися в тему.

Й виявилося, що вона не така банальна, як виглядала на перший погляд. Відтак – зовсім не дивно, що багато хто плутається в цих підставах для тимчасового перебування в Польщі.

Розпочати тут варто з термінології.
Коли йдеться про те, що до працюючого іноземця приїде його/ її дружина/ чоловік разом із дитиною/ дітьми та будуть просити дозволу на перебування для всієї родини на підставі вже наявної карти побиту працюючого або ж очікуваного ним / нею  дозволу (тобто – в період перебування “на печатці”), то це буде один з двох варіантів або pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, або ж pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności.

Законодавчо це все врегульовано у, ясна річ, нашому з вами улюбленому законі – Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Art.159.
1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
b) na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

e) co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny  – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1rok,
h) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wcelu wykonywania pracy wzawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, (блакитна карта –  прим.)

3. Za członka rodziny, o którym mowa wust.1 pkt1, uważa się:
1) osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim;
2) małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione;

Тобто, членами родини, які можуть претендувати на “возз’єднання родини” є:
– супруги, в тому розумінні, в якому в Польщі визнається шлюб
– неповнолітня дитина іноземця, з яким відбувається возз’єднання.
При тому дитина може бути як рідна, так й всиновлена, або це також може бути дитина супруга/ супруги.
Останнє уточнення  є  важливим, адже дуже часто можна зустріти питання “Як мені подати на карту дитину, якщо я подаюся від чоловіка, а дитина від першого шлюбу?”

З п. 1 ми зберегли  в переліку лише найпоширеніші підстави перебування.
Варіанти – біженець, науковець, працівник перенесеного підприємства тощо, ми залишаємо поза увагу з огляду на їх нетиповість.

У підсумку маємо 3 простих варіанти – коли родина возз’єднується із власником карти сталого побиту, довготерміновим резидентом ЄС  або працівником, який має високу кваліфікацію (блакитну карту).
В цих випадках все просто – жодних додаткових вимог, лише наявність “правильної категорії карти”.

Тим, у кого найпоширеніша карта  “pobyt  czasowy”, потрібно відповідати складнішій вимозі:
– мати в Польщі “тимчасовий побит” (pobyt  czasowy) щонайменше 2 роки, при тому в момент возз’єднання родини у такого іноземця має бути діючою карта,яка видана щонайменше на рік.

В такому випадку члени родини мають право отримати дозвіл на перебування до того  терміну, коли закінчується дозвіл члена родини, до якого вони приїхали, але не довше, ніж на 3 роки (тобто, якщо чоловік має сталий побит, то родині дадуть часовий побит лише на 3 роки).

Бонусами для цього виду дозволу є те, що
– заяву можуть подавати як члени родини особисто, так й той іноземець, до якого родина лише планує приїхати;
– отримана карта для дорослого члена родини (чоловіка або дружини) буде із приміткою  ,,dostęp do rynku pracy” (тобто, із такою картою можна працевлаштуватися без необхідності отримувати дозвіл на роботу).

Другий бонус в цьому списку породжує в подальшому певні колізії: той іноземець, до якого приїхала родина,  може виявитися більш залежним від поточного місця роботи, ніж його чоловік/дружина. Але зараз заглиблюватися в це не будемо.

Отже, отримавши в Польщі “привілейовану” карту побиту (сталий побит, резидента або блакитну карту) можна доволі просто привезти до себе всю родину.
Й навіть маючу простеньку карту тимчасового побиту це також реально  зробити, лише доведеться трохи довше почекати.

Іділія? Не зовсім.
У всю цю благосну картину депресивних кольорів додає маленька деталь – потрібно спочатку дочекатися власне карти побиту. Хоч якоїсь.
Далеко не всім тут вистачає терплячості при таких термінах очікування карти.

Й тут ми приходимо до того способу легалізації, яким зараз користуються ті, хто поки що не дочекався ще й першої своєї карти, а з родиною бути хоче.

Отже, мова про pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności.

Але, на відміну від описаного вище  возз’єднання з родиною, варіант “дозвіл на тимчасове перебування з огляду на інші обставини”, такий собі…

Розділ 11, в якому описані “інші обставини” для тимчасового перебування, містить доволі багато пунктів, але ми залишимо тут лише один:

Rozdział 11
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności

Art.186.
1. Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli…

Art.187.
Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli…
8) wykazał, że zachodzą okoliczności inne niż określone wpkt 1–7, rozdziałach 2–10 i art.186 ust.1, uzasadniające jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Саме він єдиний, якій підходить для випадку, коли один член родини чекає карту, а до нього приїздять чоловік/дружина з дітьми й теж хочуть отримати карту.

Тобто, з одного боку – зручно. Якщо подання родини на карту в процесі очікування карти або одразу після її отримання не передбачено прямою нормою закону, то можна скористатися пунктом “інше” з розділу “інше”.
З іншого боку, варто розуміти, що пункт “інше”, –  це завжди те, до чого будуть намагатися вдаватися якомога рідше з тієї простої причини, що такий пункт зазвичай практично не унормований, а відтак – незручний.

Заяви на карти “ze względu na inne okoliczności” приймають виключно, аби не спричинити соціальний вибух.  Карту чекають дуже довго, відмовити родині у спільному проживанні начебто не гуманно…
Але й квапитися із розглядом таких справ резону немає.

Сенс  в отриманні карти “ze względu na inne okoliczności” певною мірою є. Хоч вона й не дає права на роботу без дозволу, все ж таки, є гнучкішою для працевлаштування – дозвіл на роботу робиться швидше, ніж карта.

Але! Потенційних колізій тут ще більше.
Якщо чоловік, на якому весь дохід, звільняється й шукає нову роботу, то й статус всієї родини стає невизначений.
Настійливо радимо не зловживати “іншими обставинами” у випадку дорослих членів родини (дружини/ чоловіка)  й у випадку працевлаштування під час очікування карти одразу ж змінювати підставу для перебування з інших обставин на роботу.

Хоча тут варто окремо розглянути варіант, коли той, хто утримує родину, хоч й не має поки що “блакитної карти”, але в перспективі має хороші шанси її отримати.
Тоді, звісно, родині, яка подає заяви по  “інших обставинах” разом із таким іноземцем, карти залюбки оформлять. Все ж таки формулювання “професія, необхідна для польської економіки” дуже багато значить.
Ті ж самі пояснення стосуються й сталого побиту.
Тут варто визнати, що родина правильно робить, коли  користується можливістю “інші обставини”, а не чекає довгі роки, поки буде видана перша карта.

 

Вже після публікації цієї статті, в фейсбуці з’явилося повідомлення від міграційної юристки Галини Левицької про чергове посилення вимог до заяв на дозвіл на перебування “по інших обставинах” в Мазовецькому воєвудстві.

Відтепер від родини вимагається:

– апостилі на свідоцтвах про народження та про одруження або внесення цих свідоцтв до реєстру польських актів цивільного стану;
– документи, що підтверджують легальність роботи батьків / супруга;
– довідка з ZUS 
з печаткою та підписом роботодавця не приймається, необхідно надати  підтвердження безпосередньо з ZUS;
– PIT  батьків з підтвердженням з податкової;
спільні рахунки в банку або фото з різних сімейних заходів  тобто докази ведення  спільного сімейного життя.

warsaw
Приклади листів, які надсилаються зараз в Мазовецькому воєвудстві тим, хто подав заявку на побит “по інших обставинах”

 

За нашим давнім припущенням до Мазовецького воєвудства варто ставитися як до експериментального майданчика, досвід якого в подальшому буде запроваджений в інших воєвудствах також.

Тож, ще раз підкреслимо: радимо максимально уникати заяв “по інших обставинах”, якщо це можливо. Виключенням є всього декілька випадків, про які написано вище.

=======

Аби оперативно отримувати повідомлення про нові публікації нашого сайту підписуйтеся на оновлення або читайте нас в Телеграм

Вам сподобалася ця стаття? Клікніть, будь ласка, на блок реклами нижче. Це єдине джерело, яке дозволяє нам покривати витрати на підтримку сайту.

Якщо ви хочете нас підтримати й допомогти розвитку сайту – ви можете перерахувати будь-яку зручну для вас суму на наш рахунок PayPal

Залишити відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s